Välkommen till bedömningsstöden i religionskunskap och samhällkunskap för åk 9!


Båda stöden har arbetats fram gemensamt av de grupper vid Göteborgs Universitet som gör de nationella proven i religionskunskap respektive
samhällskunskap. De har utarbetats i samarbete med många lärare och elever.

Stöden är relativt omfattande, och utgör både bedömningsstöd och bedömningsträning. De kan med fördel användas i utveckling av skolornas bedömningsträning. Varje material har en inledning som förklarar upplägget.

De är något olika så till vida att stödet i samhällskunskap mer liknar de bedömningsanvisningar som finns till nationella prov, och stödet i religionskunskap arbetar efter en mer generall mall, som kan appliceras på andra provfrågor än de ställda.

Utgångspunkterna är dock samma:

1.

Autentiska elevsvar och bedömningsmallar finns, så att lärarna kan arbeta med bedömningar. Därefter finns förslag till bedömningar till alla elevsvar. Elevsvaren kan tryckas ut och användas vid lärarlagsträffar mm.

2.

De är generella bedömningsstöd avsedda att stimulera användandet att öppna frågor i skolans undervisning, och se att dessa kan bedömmas utifrån givna kunskapskrav. Materialet har således mycket vidare användning än enbart arbete inför eventuella nationella prov.

Till bedömningsstödet i religionskunskap åk 9

 

Till bedömningsstödet i samhällskunskap åk 9


Innehållsansvarig: Arne Löfstedt arne.lofstedt@gu.se