Typ av begravning Stockholm

Ska du planera för och anordna en begravning i Stockholm? Oavsett om du ska anordna en begravning på egen hand eller om du tar hjälp av en begravningsbyrå är det ett faktum att du måste bestämma dig för vilken typ av begravning ni ska anordna för den avlidne. Det finns nämligen flera olika begravningstyper man kan välja mellan i Stockholm.

Begravning enligt Svenska kyrkans ordning

Ett av de vanligaste alternativen när det kommer till begravningstyp är den begravningsceremoni som anordnas enligt Svenska kyrkans ordning. Det vill säga, om man vill anordna en kyrklig ceremoni så krävs det att man följer vissa regler och riktlinjer. 

Ett sådant krav är att ceremonin måste hållas i en kyrka eller i ett kapell som hör till Svenska kyrkans förvaltning. Det finns även vissa krav på att ceremonin måste innehålla uppläsning av vissa psalmer och sånger, att den ska genomföras i en viss ordning, samt när det kommer till gästernas klädsel.

Borgerlig begravning 

Motsatsen till kyrklig begravning är borgerlig begravning. Med borgerlig begravning menas att man inte längre behöver ta hänsyn till eller följa den ordning och de riktlinjer som Svenska kyrkan har. Även denna typ av begravning kan anordnas i Stockholm. 

Vid en borgerlig begravning krävs det inte att man inkluderar några religiösa inslag under ceremonin. Möjligheten finns dock om man så önskar. Här är det alltså mer upp till er som anordnar begravningsceremonin att avgöra var den ska hållas, vad den ska innehålla, hur gästerna ska klä sig, vilken musik som ska spelas, och så vidare.